5 วิธีรักษาความสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล

หากจะมองย้อนกลับไปในอดีตนั้น ท้องทะเลคือเส้นทางในการสัญจร เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และยังเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งจะพูดได้อย่างชัดเจนว่ามหาสมุทรและท้องทะเลนั้นมีความสำคัญกับมนุษย์เป็นอย่างมาก จนกระทั่งปัจจุบันท้องทะเลถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในด้านเศรษฐกิจอย่างมาก ทำให้ดูเหมือนว่าท้องทะเลที่เคยสวยงามและความสมบูรณ์ทีมีทั้งสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลและปะการังมากมายนั้นจะเริ่มสูญหายไปเรื่อย บทความนี่จึงมีวิธีการดูแลและรักษาความสวยงามใต้ท้องทะเลอยู่ด้วยกัน ดังนี้

1. เป็นแนวร่วมช่วยอนุรักษ์ หาข่าวสารและอัพเดตการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอยู่อย่างเสมอ และพร้อมเข้าร่วมทุกโครงการในการดูและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับธรรมชาติ และยังเป็นวิธีที่สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเห็นได้ชัด

2. เลือกรับประทานอาหารทะเล ในเวลานี้ท้องทะเลถือได้ว่าอยู่ในสภาวะที่วิกฤติเพราะการจับสัตว์น้ำที่มากเกินไป รวมไปถึงชาวประมงที่มักจะทำลายและไม่รับผิดชอบกับการกระทำนั้นๆ ของตัวเอง ผู้บริโภคจึงมีส่วนในการกำหนดขอบเขตต่างๆ ในการเลือกสรรอาหารทะเล และควรหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์สงวนที่ถูกคุกคาม

3. ลดการใช้ถุงพลาสติด ในทุกๆ ปี จะมีพลาสติกหลุดรอดลงสู่ท้องทะเลเป็นจำนวนมากกว่า 8 ล้านตัน ซึ่งนี่คือต้นเหตุหลักในการทำลายทรัพยากรใต้ท้องทะเลและยังมีส่วนฆ่าชีวิตสัตว์ในโลกใต้ทะเลนับหมื่นนับแสนชีวิต จึงทำให้เกิดโครงการต่างๆ ในการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า แก้วน้ำ หลอดใช้ซ้ำ ขวดน้ำ และให้การสนับสนุนต่อร้านค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. ท่องเที่ยวและรักษากฎระเบียบ นักท่องเที่ยวควรรักษากฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น ไม่คุกคามสัตว์ต่างๆ ไม่เหยียบปะการัง ไม่ตกปลาในเขตอนุรักษ์ และที่สำคัญไม่ควรทิ้งขยะลงตามพื้นที่ต่างๆ

5. ลดการปล่อยคาร์บอน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดของทะเล เพราะคาร์บอนไดอ็อกไซด์ในชั้นบรรยากาศทำให้ทะเลเป็นกรด หากอุณหภูมิในท้องทะเลสูงขึ้นจะทำให้ปะการังเกิดการฟอกขาว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลเสียขึ้นมายันชายฝั่งได้ ซึ่งสามารถลดคาร์บอนไดอ็อกไซด์ได้ง่ายๆ คือลดการใช้เครื่องปรับอากาศและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *